About the Artist

Svend Viggo Højberg Nielsen (SHN) født den 15. marts 1919, af forældrene Ove Svend Højberg Nielsen (OHN) og Dagmar Højberg Nielsen. Svend Højbergs far startede sin militære karriere ved en korporalskole. Efter endt uddannelse blev han overført til 3. Dragonregiment i Århus, hvor han gjorde tjeneste som befalingsmand (sergent). Under sin tjenestetid gennemgik OHN en uddannelse som berider ved Hærens ride og beslagskole (hærens skole for rideundervisning og beslaglære), nu nedrevet, men tidligere beliggende ved Kong Georgs Vej og Nordre Fasanvej 122, Frederiksberg.

Mens familien opholdte sig ved 3. Dragonregiment, blev dele af regimentet efter genforeningen i 1920 udstationeret i Tønder, her i blandt OHN.

 

Svend Højberg NielsenI 1932 da Svend var 13 år gammel, blev 3. Dragonregiment sammenlagt med 5. Dragonregiment og dannede der ved Det Jydske Dragonregiment. I den forbindelse blev flere befalingsmænd og officerer overført til andre regimenter, her i blandt OHN, der som officiant blev overflyttet til Garderhusarregimentet ved Østerfælled Kaserne (ofte omtalt som Gardehusarkasernen).

Officianter var ikke officerer, men en gruppe befalingsmænd ligestillet med officerer. De var specielt uddannet i f.eks. varetage gymnastik, skydning, ridning m.v.

O.S. Højberg Nielsen gjorde tjeneste ved Garderhusarregimentet frem til besættelsen i 1940, hvor tyskerne overtog kasernen på Østerbro og ved samme lejlighed blev Østerfælled Kaserne omdøbt til Østerbrogades Kaserne.

I 1993 blev kasernearealet med bygninger købt af Pædagogernes Pensionskasse (PBU), der delvist nedrev bygningerne og ombyggede det til butikscenter.
I 1938 var byggeriet til en ny kaserne til blevet påbegyndt i Næstved og i sommeren 1940 stod denne klar. Garderhusarregimentet rykkede ved rømningen af Østerfælled Kaserne, til Næstved kasserne, hvor de lå frem til 1943. Klokken 4 om morgenen den 29. august 1943, angreb tyske enheder alle større danske militære installationer på Sjælland og Fyn, deriblandt Gardehusarkasernen. Som det eneste militære korps i landet, ydede Garderhusarregimentet væbnet modstand. Kampen var dog ulig, og regimentet måtte efter kortere tids kamp overgive sig. Kampene havde krævet 2 faldende. Herefter anvendte besættelsesmagten kasernen frem til befrielsen, og først den 12. maj 1945 kunne Gardehusarregimentet igen rykke ind på kasernen. OSH gjorde herefter tjeneste frem til sin pension som 60-årig, hvor han som pensionist blev ansat som tilsynsofficiant ved kasernen (kaserne tilsyn).
About the Artist
Side 2 - Svend Hugo Højberg Nielsen (SHN) født den 15. marts 1919, af forældrene Ove Svend Højberg Nielsen (OHN) og Dagmar Højberg Nielsen. Svend Højbergs far startede sin militære karriere ved en korporalskole. Efter endt uddannelse blev han overført til 3. Dragonregiment i Århus, hvor han gjorde tjeneste som befalings-mand (sergent).

Under sin tjenestetid gennemgik OHN en uddannelse som berider ved den Kongelige ride og beslagskole, nu nedrevet, men tidligere beliggende på Kong Georgs Vej / Nordre Fasanvej 122, Frederiksberg.

Mens familien opholdte sig ved 3. Dragonregi-ment, blev dele af regimentet efter genforeningen i 1920 udstationeret i Tønder, her i blandt OHN. I 1932 da Svend var 13 år gammel, blev 3. Dragonregiment sammenlagt med 5. Dragonregiment og dannede der ved Det Jydske Dragonregiment. I den forbindelse blev flere befalingsmænd og officerer overført til andre regimenter, her i blandt OHN, der som officiant blev overflyttet til Garderhusarregimentet ved Østerfælled Kaserne (ofte omtalt som Gardehusarkasernen).

Officianter var ikke officerer, men en gruppe befalingsmænd ligestillet med officerer. De var specielt uddannet i f.eks. varetage gymnastik, skydning, ridning m.v.
O.S. Højberg Nielsen gjorde tjeneste ved Garderhusarregimentet frem til besættelsen i 1940, hvor den tyske værnemagt overtog kasernen på Østerbro og ved samme lejlighed blev Østerfælled Kaserne omdøbt til Østerbrogades Kaserne.

I 1993 blev kasernearealet med bygninger købt af Pædagogernes Pensionskasse (PBU), der delvist nedrev bygningerne og ombyggede det til butikscenter.

I 1938 var byggeriet til en ny kaserne til blevet påbegyndt i Næstved og i sommeren 1940 stod denne klar. Garderhusar-regimentet rykkede ved rømningen af Østerfælled Kaserne, til Næstved kasserne, hvor de lå frem til 1943. Klokken 4 om morgenen den 29. august 1943, angreb tyske enheder alle større danske militærinstallationer på Sjælland og Fyn, deriblandt Gardehusarkasernen. Som det eneste sted i landet, ydede Garderhusarregimentet væbnet modstand. Kampen var dog ulig, og regimentet måtte efter kortere tids kamp overgive sig. Kampene havde krævet 2 faldende. Herefter anvendte besættel-sesmagten kasernen frem til befrielsen, og først den 12. maj 1945 kunne Gardehusarregimentet igen rykke ind på kasernen. OSH gjorde herefter tjeneste frem til sin pension som 60-årig, hvor han som pensionist blev ansat som tilsynsofficiant ved kasernen (kaserne tilsyn).